• Kỹ thuật chung

  ánh sáng phân cực
  left-handed circularly polarized light
  ánh sáng phân cực tròn quay trái
  left-handed circularly polarized light
  ánh sáng phân cực tròn tả truyền
  linearly polarized light
  ánh sáng phân cực thẳng
  plane-polarized light
  ánh sáng phân cực phẳng
  right-handed polarized light
  ánh sáng phân cực quay phải

  Y học

  ánh sáng phân cực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X