• /´poulə¸raizə/

  Thông dụng

  Cách viết khác polariser

  Danh từ

  (vật lý) cái phân cực, kính phân cực

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  bộ hướng cực
  linear polarizer
  bộ hướng cực tuyến tính
  rotatable polarizer
  bộ hướng cực quay

  Điện lạnh

  thiết bị phân cực
  tấm phân cực
  polaroid sheet polarizer
  tấm phân cực polaroit

  Kỹ thuật chung

  kính phân cực
  máy phân cực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X