• /´poul¸æks/

  Thông dụng

  Danh từ
  Búa đồ tể, búa tạ, rìu giết thịt (ở lò mổ)
  (sử học) rìu chiến (trong chiến tranh)
  Ngoại động từ
  Đánh bằng búa tạ, giết bằng rìu
  Làm cho (ai) dồn dập, ngạc nhiên, ngập trong đau khổ; rụng rời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X