• Điện

    máy thông tin cảnh sát

    Giải thích VN: Máy thu phát đặt trên xe cảnh sát dùng để liên lạc trực tiếp giữa xe và bộ chỉ huy, đôi khi giữa các xe.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X