• /´pouliη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đóng cọc; dãy cọc, hàng cọc

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hàng trụ
  sự đặt trụ

  Kỹ thuật chung

  bờ rào
  hàng cọc
  hàng cột
  hàng rào
  sự đóng cọc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X