• /¸pɔli´nousis/

  Thông dụng

  Danh từ
  (y học) chứng hen theo mùa phấn hoa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X