• /pə´ligəməs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nhiều vợ, đa thê; (từ hiếm,nghĩa hiếm) nhiều chồng, đa phu
  (động vật học) nhiều cái
  (thực vật học) đủ giống hoa (cây có cả hoa lưỡng tính, hoa đực, hoa cái), tạp tính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X