• /pə´ligəmi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chế độ nhiều vợ, tục đa thê
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) chế độ nhiều chồng, tục đa phu

  Chuyên ngành

  Y học

  hiện tượng đa phôi
  tục nhiều vợ nhiều chồng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X