• Toán & tin

  chồng lớp polygon

  Giải thích VN: Là thủ tục chồng lớp theo thuật toán topo, xác định sự trùng khớp không gian của hai lớp đối tượng vùng, tạo ra một lớp đối tượng vùng mới trên cơ sở phép đồng nhất, giao hoặc kết hợp.

  Xây dựng

  chồng lớp polygon

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X