• /¸pɔli´stairi:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Polixetiren (loại nhựa chắc, nhẹ có tính cách điện, nhiệt tốt dùng làm các đồ chứa đựng)
  a polystyrene box
  (thuộc ngữ) hộp polixetiren

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  politiron (vật liệu cách nhiệt)
  polixtiren (xốp)
  polystyrene sheet
  tấm bằng chất polixtiren xốp

  Điện

  chất dẻo PS

  Giải thích VN: Chất nhựa tổng hợp có đặc tính cơ và đặc tính cách điện chịu ẩm tốt, nếu được cấu tạo xốp, là chất cách điện tốt.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X