• /´puənis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tình trạng thiếu thốn; sự thiếu phẩm chất
  the poorness of the soil
  tình trạng đất bạc màu (thiếu màu mỡ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X