• /´pɔpl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cuồn cuộn, sự xô giạt, sự nhấp nhô, sự gợn sóng (sóng, nước...)

  Nội động từ

  Cuồn cuộn, xô giạt, nhấp nhô (sóng, nước...)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự gợn sóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X