• /´pɔpjuləli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Với tính chất đại chúng, với tính chất quần chúng
  Được quần chúng ưa thích, được nhân dân yêu mến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X