• /´pɔpjulist/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người theo chủ nghĩa dân tuý
  Người theo chủ nghĩa dân kiểm ( Mỹ)

  Tính từ

  (thuộc) chủ nghĩa dân túy
  populist theories
  học thuyết dân túy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X