• /´pɔzi¸trɔn/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) pozitron (phần rất nhỏ của vật chất có điện tích dương và có cùng khối lượng với electron)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) pôzitron

  Điện lạnh

  điện tử dương

  Điện

  dương tử

  Giải thích VN: Hạt cơ bản giống hạt điện tử chỉ khác là có đienẹ tích dương.

  Điện lạnh

  electron dương

  Kỹ thuật chung

  pozitron (hạt cơ bản)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X