• /´pɔsəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thông tục) thú có túi ôpôt (như) opossum
  to play possum
  (thông tục) vờ nằm im, giả chết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X