• Y học

    prefíx. chỉ 1. theo sau, sau khi. 2. (trong giải phẫu học) ở sau.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X