• /poust´mɔ:tim/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) khám nghiệm tử thi
  (thông tục) sự mổ xẻ phân tích, sự rút kinj nghiệm (về đề tài..)

  Tính từ

  Thực hiện sau khi (ai) chết, diễn ra sau khi chết
  (thông tục) diễn ra sau khi sự kiện đã xảy ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X