• Thông dụng

  Phó từ

  Trong Medical

  Sau khi chết

  Nghĩa tổng quát

  Thảo luận một vấn đề nào đó đã xảy ra trong quá khứ

  Tính từ

  Sau khi chết
  post mortem examination
  sự khám nghiệm sau khi chết

  Danh từ

  Sự khám nghiệm sau khi chết
  (thông tục) cuộc tranh luận sau khi tan cuộc (đánh bài)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X