• /poust´grædjuit/

  Thông dụng

  Tính từ

  Sau khi tốt nghiệp đại học, sau đại học
  a postgraduated student
  sinh viên đã tốt nghiệp đại học

  Danh từ '

  Nghiên cứu sinh (người đang học sau đại học)

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  sau đại học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X