• /pɔs´tiljən/

  Thông dụng

  Cách viết khác postillion

  Danh từ

  Xà ích (người có nhiệm vụ cưỡi một trong những con ngựa kéo xe) (như) post-boy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X