• /¸poustpə´ziʃənəl/

  Thông dụng

  Cách viết khác postpositive

  Tính từ
  (ngôn ngữ học) đứng sau (từ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X