• Đấu thầu

    Danh từ

    Hậu tuyển (đánh giá lại năng lực nhà thầu sau khi xét thầu)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X