• Điện lạnh

    hiện tượng sau (khi) cắt
    hiện tượng sau khi đứt

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X