• /´pɔstjulənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chủng sinh (người sống trong tu viện, nhà tu kín để chuẩn bị bước vào một dòng tu)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X