• /´pɔt¸huk/

  Thông dụng

  Danh từ
  Cái móc nồi; cái treo nồi
  Nét móc (để viết)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X