• /´pɔt¸hʌntə/

  Thông dụng

  Danh từ
  Người đi săn kiếm lợi (vớ gì săn nấy để kiếm lợi nhiều hơn là thể thao)
  (thể dục,thể thao) người săn giải (tham dự cuộc đấu cốt để tranh giải)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X