• Y học

    loại muối kali, dùng chửa tăng hoạt động của tuyến giáp (chứng tăng năng tuyến gìáp).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X