• /pə¸tenʃi´æliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiềm năng (tính chất, sức mạnh đang có chưa được phát triển)
  to have enormous potentiality
  có tiềm lực to lớn

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khả năng
  tiềm lực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X