• /´paunsit¸bɔks/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hộp có lổ thủng để rắc phấn hay rảy nước hoa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X