• /´paund¸net/

  Thông dụng

  Danh từ
  Lưới bố trí sao cho cá vào một lỗ hẹp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X