• /´pauə¸steiʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác powerỵplant

  Danh từ
  Nhà máy điện (như) power house

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X