• /´pauəd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có động cơ
  a high powered engine
  một máy có động cơ mạnh
  Có sức thuyết phục mạnh mẽ (người)
  a high powered saleman
  một người bán hàng có tài mới khách

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  được cấp năng lượng

  Kỹ thuật chung

  được nuôi
  battery-powered
  được nuôi bằng ắcqui
  self-powered
  được nuôi bằng ắcqui

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X