• /¸præktikə´biliti/

  Thông dụng

  Cách viết khác practicableness

  Danh từ

  Tính khả thi, tính thực hiện được, tính thực hành được
  Tình trạng qua lại được; sự thích hợp dùng cho giao thông (đường xá, bến phà)
  (sân khấu) tính thực (cửa sổ...)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  độ hiện thực
  tính hiện thực
  practicability of a project
  tính hiện thực của một dự án

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X