• /´prægmə¸taiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác pragmatise

  Ngoại động từ

  Biểu hiệu như thực; hợp lý hoá (một câu chuyện hoang đường)

  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X