• /´pra:krit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mọi ngôn ngữ phương ngữ ấn độ khác tiếng Xanskrit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X