• Môi trường

    Chất thải tiền tiêu thụ
    Vật liệu sinh ra trong quá trình sản xuất và biến đổi như giấy thừa khi sản xuất, giấy cắt xén. Bao gồm số lượng in thừa, ấn bản phát hành thừa và văn hóa phẩm quá hạn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X