• /ˌpriædˈmɪʃən/

    Kỹ thuật chung

    sự nạp trước (hơi nước)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X