• /´pri:kə¸naiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác preconise

  Ngoại động từ

  Công bố
  Công khai ca ngợi, công khai tán dương
  Gọi đích danh, triệu tập đích danh, công khai triệu tập
  (tôn giáo) công khai chuẩn nhận sự bổ nhiệm (một vị giám mục)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X