• (đổi hướng từ Precontracted)
  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Động từ

  Giao ước từ trước

  Danh từ

  Sự giao ước từ trước
  Sự giao ước hôn nhân từ trước

  hình thái từ

  Xây dựng

  sự giao ước từ trước, giao ước từ trước

  Cơ khí & công trình

  hợp đồng sơ bộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X