• /¸pri:desti´nɛəriən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người tin thuyết tiền định

  Tính từ

  (thuộc) thuyết tiền định
  Do số mạng định trước; tiền định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X