• /¸predi´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự xác nhận, sự khẳng định
  (ngôn ngữ học) hiện tượng vị ngữ hoá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X