• /pri´diktə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người báo trước, người dự đoán, nhà tiên tri; dụng cụ báo trước (thời tiết..)
  (quân sự) máy đo ngầm, máy quan trắc (các định tầm cao, hướng... của máy bay địch để bắn)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  biến độc lập (trong dự báo)
  thiết bị dự báo
  thiết bị dự báo, biến độc lập (trong dự báo)

  Kỹ thuật chung

  thủy chí
  tide predictor
  thủy chí triều

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X