• /´pri:fekt/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( Perfect) quận trưởng; cảnh sát trưởng Paris
  Lớp trưởng
  (từ cổ,nghĩa cổ) La mã thái thú

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X