• /¸premə´tʃuənis/

  Thông dụng

  Cách viết khác prematurity

  Danh từ
  Tính sớm, tính non
  Tính hấp tấp, tính vội vã (của quyết định...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X