• /¸pri:medi´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự suy nghĩ trước, sự dự tính trước, sự lập kế hoách trước
  Hành động có mưu tính trước, hành động chủ tâm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X