• /pri´pærətiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Sửa soạn, sắm sửa, chuẩn bị, dự bị

  Danh từ

  Công việc sửa soạn, công việc sắm sửa, công việc chuẩn bị, công việc dự bị
  (quân sự) lệnh (trống, kèn) chuẩn bị, lệnh sẵn sàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X