• /pri:´pɔzitiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  (ngôn ngữ học) đặt trước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X