• (đổi hướng từ Prerecorded)
  /,pri:ri'kɔd/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Ghi lại ( td một chương trình vô tuyến...) để sau này sử dụng

  Hình thái từ

  Kỹ thuật chung

  ghi trước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X