• /pri´zə:və/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người giữ, người bảo quản; vật bảo quản, vật duy trì, vật giữ
  a life-preserver
  áo cứu đắm (áo phao bơi)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  người bảo vệ
  thiết bị bảo vệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X